Stöd bygdegården bli medlem!

200:- / hushåll

Postgiro 261963-3     Bankgiro 5348-7963

Obs! Glöm ej skriva namn och adress på inbetalningen!

 

LIST  fortsätter kurser TränaNära i Yoga och Afrodans

Se www.listhb.se eller kontakta Stina 070-4914219